Kerstin Leufvén-Vi gör skillnad

Här kommer en film från Vi gör skillnad, en film som visar på att de privata alternativen behövs. Bakom Vi gör skillnad återfinns alla medlemsföretag i Vårdföretagarna som gått samman i ett gemensamt upprop för modern välfärd. Uppropet är partipolitiskt oberoende och vänder sig både till höger och vänster.

I denna film får vi en inblick i Kerstin Leufvéns liv och vad den personliga assistansen har betytt och fortfarande betyder för henne. Kerstin är en av Passals ägare.