Passal bemanning

Rekryteringen är en viktig del i grunden för en bra och kvalitativ assistans. Vi lägger stor vikt vid anpassad rekrytering där kundens önskemål styr valet av assistent.

Våra kunder ska känna sig trygga med en välfungerande vikarietillsättning. Kvaliteten i vikarietillsättningen blir bättre ju mer kundanpassad den är. Vi skapar därför i första hand individuella vikariepooler kring våra kunder.

Passal Bemanning går att nå dygnet runt för hjälp med luckor eller akuta situationer. Vi arbetar med professionella bemanningsverktyg och har personal som enbart ägnar sig åt rekrytering och vikarietillsättning för att kunna erbjuda bästa servicen.