Assistansmetoder

Vi har skapat en metod på Passal som vi kallar den salutogena assistansen. En personlig assistans där vi fokuserar på möjligheterna istället för hindren.

Passal utgår från olika perspektiv där den som har rätt till assistans har huvudrollen, assistenten yrkesrollen och Passal rollen som assistansanordnare. Tillsammans blir vi ett team som arbetar målfokuserat för att skapa den bästa tänkbara assistanssituationen runt kunden.

Genom vår assistansmetod vill vi hjälpa till att skapa förutsättningar så att du som har personlig assistans når dina mål, ett steg i taget.