Juridisk kompetens och stöd

Vi har lång erfarenhet och omfattande juridisk kompetens gällande förvaltningsrätt och socialrätt med spetskompetens inom personlig assistans.

Genom åren har vi byggt upp ett nära samarbete med Försäkringskassor och kommuner.

Vi hjälper bland annat till med ansökan om personlig assistans samt utökning av timmar vid olika situationer och behov.

På Passal får du hjälp att skriva din ansökan om personlig assistans. Vi skriver ansökningarna som kan gälla både för kortare och längre behov. Vi är ditt ombud och stöd i hela processen fram till ett beslut.

Vi är även ditt ombud och stöd vid 2-års omprövningar och uppföljningar av ditt beslut

Vid behov skriver vår jurist överklagan och har muntlig förhandling i rätten.