Administration och ekonomi

Passals administrativa funktion arbetar utifrån struktur och effektivitet. Kunder och assistenter ska känna att de får en bra service vad gäller löne- och ekonomihantering. Hjälpsamhet är ett ledord.

Vi har ett modernt schema- och tidsrapporterings program, som heter FAST. Genom FAST ser assistenterna sitt schema och godkänner sin arbetade tid, antingen på datorn eller genom en App på sin smartphone. Kunder har egen inloggning och kan se schema och använda timmar.

Till alla kunder som önskar skickar vi en rapport gällande assistansomkostnaderna och våra kunder får varje månad en uppställning på beviljade och använda timmar.