Personlig assistans är ett personligt utformat stöd

som leder till delaktighet och jämställdhet

Vem har rätt till personlig assistans?

Om du har en varaktig och omfattande funktionsnedsättning kan du ha rätt till personlig assistans, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du kan då få hjälp av en personlig assistent med det som du inte klarar av själv.

Tanken med lagen är att alla ska kunna leva jämlikt och kunna ta full del av samhällslivet.

För att få personlig assistans enligt lagen ska personen tillhöra någon av följande grupper:

Personkrets 1 ­ – Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 – Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 – Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Dessutom krävs att personen har behov av hjälp med något av de grundläggande behoven såsom:

  • Personliga hygien
  • Måltider
  • Av- och påklädnad
  • Kommunikation
  • Eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.