Vår värdegrund

På Passal är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Kunder, assistenter, anhöriga och kontorsanställda, alla har lika viktiga roller. Vi kan gemensamt förändra det vi vill ska förändras och vi kan bidra till en ökad kunskap och större tolerans, både i stort och i smått. Vi kan reagera på orättvisor och missförhållanden. Passal har en önskan om att bidra till ett mer integrerat samhälle och så länge vi tror att det är möjligt att nå dit, så kan vi klara det, tillsammans.