Synpunkter och förbättringsförslag

Passal arbetar ständigt med att hålla en hög kvalitet på de tjänster vi erbjuder. Du kan hjälpa oss i detta arbeta genom att ge oss dina synpunkter och förbättringsförslag på vår verksamhet. Dina synpunkter är viktiga oavsett om du vill ge oss beröm eller påtala att något inte fungerar så som du hade önskat. Det ger oss möjlighet att genomföra förändringar och på så sätt ytterligare höja vår kvalitet.

Du kan självklart välja att lämna dina kommentarer anonymt, men då har vi ingen möjlighet att återkoppla till dig.