Information om Passal

Passal omsatte 135 miljoner kronor och hade cirka 500 anställda år 2017. Verksamheten bedrivs på ett hundratal arbetsplatser i Västsverige och Värmland.

Passals vision

Ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut.

Passals affärsidé

Att ständigt verka för och uppfattas som ett kundnära kunskapsföretag inom personlig assistans med hög servicegrad och lokal närvaro.

Med vår arbetsmetodik, långvariga relationer och fokus på kundernas behov och drömmar, skapar Passal kvalitativa assistanslösningar.

Passal är en aktör som värnar om assistansens utveckling och hållbarhet, för att skapa ett bättre samhälle för alla.

Kvalitet

Årligen skickar vi ut en medarbetarundersökning samt en kundundersökning. Dessa undersökningar ger oss värdefull information i vårt kvalitetsarbete. Till vår stora glädje har vi fått mycket fina resultat på våra undersökningar.

Personal på Passal

Antal anställda Passal har ca 500 anställda. Verksamheten bedrivs på ett hundratal arbetsplatser i Västsverige och Värmland.

Sjukfrånvaron på Passal var under 2017 så låg som 3,84 procent

Kollektivavtal

Passal har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Ägare- och styrelseinformation

Passal AB org.nummer: 556599-8316 Bolagsform: Aktiebolag

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte se Passals företagsinformation på allabolag.se

Styrelse

Robert Orbelin, styrelsens ordförande

Helena Sjölander

Kerstin Leufvén

Ägare

Passal AB ägs av REGUL AB. REGUL AB ägs av Helena Sjölander och Kerstin Leufén och båda är verksamma i Passal AB´s verksamhet. REGUL AB org.nummer: 556747-1924