På Passal får våra kunder och assistenter högsta kvalitet

Passal har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans. Vi bedriver en kvalitativ assistans och håller oss kontinuerligt uppdaterade kring gällande lagar och regler för att säkerställa kundernas assistans och assistenternas arbetsförhållanden.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet, bland annat utifrån de synpunkter vi får till oss från kunder, assistenter och andra samarbetspartners.

Passal är ett rekommenderat företag som medlem i R-företagen och har en R-licens på grundläggande nivå. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer, vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar samt att leva upp till en särskild etikpolicy.

Passal har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans.

Vi är även medlemmar i R-företagen och har en R-licens på grundläggande nivå.

Passal AB innehar R-licens på grundläggande nivå