Historik & Ägare

Med lång och omfattande erfarenhet, stora ambitioner och med en vilja att vidareutveckla den personliga assistansen, startade vi Passal år 2000. Vi, Kerstin Leufvén och Helena Sjölander, hade sedan tidigare stor kunskap om insatsen personlig assistans. Kerstin har själv personlig assistans och har en bakgrund inom handikapprörelsen – var även med och verkade för tillkomsten av lagen om personlig assistans. Vi såg möjligheter och hade idéer om hur den personliga assistansen kunde utvecklas, möjligheter och idéer som vi kunde förverkliga i Passal.

Tanken var, och är fortfarande, att Passal ska ha en tydlig lokal förankring. Passal ska finnas nära kunder och medarbetare för att möjliggöra en kvalitativ assistans. För oss är det viktigt att nå en balans och arbeta utifrån en helhetssyn på assistansen och de olika perspektiven – kund, assistent, anhörig och assistansanordnare. Tillsammans skapar vi en kvalitativ och modern assistans för ökad frihet.

Idag är vi verksamma i Passals styrelse samt i olika projekt inom Passal och i branschrelaterade frågor. Och vi är fortfarande Passals ägare.

Helena & Kerstin