9 January 2015

Temadagar om appar som hjälpmedel vid kommunikation

DART i Göteborg inbjuder till temadagar om appar som hjälpmedel för kommunikation.

Dagen äger rum vid två tillfällen med samma innehåll båda dagarna.

29 januari kl 16-18 eller 30 januari kl 10-12