1 September 2014

Septembers Passalblad

Hej,

 

nu kan ni läsa September månads Passalblad gn att klicka på bifogad länk:

https://www.passal.se/om-passal/artiklar-och-nyhetsbrev/

Trevlig läsning!