11 February 2014

Se hit! Vi gör skillnad!

Nu startar vårt upprop för modern välfärd. För vi gör skillnad!

Nu har alla medlemsföretag i Vårdföretagarna gått samman i ett gemensamt upprop för modern välfärd! Uppropet är partipolitiskt oberoende och vi vänder oss både till höger och vänster. Vi vill att alla medborgare ska förstå vikten av valfrihet, att vi som privata aktörer behövs och gör skillnad. Vi hoppas att du vill vara med och göra skillnad! Genom att gå in på hemsidan www.vigorskillnad.se så kan du läsa och ta del av mer information om vad du kan göra för att bidra. Min nära vän och Passals delägare Kerstin Leufvén kommer att medverka i en film som vi kommer att lägga upp på hemsidan inom det närmaste.

Jag har sedan några år tillbaka engagerat mig i styrelsearbetet för Vårdföretagarna och Bransch Personlig Assistans, där vi arbetar mot Riksdag, Regering, olika departement, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, IVO mm. Har du tankar och funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig helena@passal.se

Helena Sjölander
Ägare och styrelseledamot Passal