30 November 2016

Nu finns decembers nyhetsbrev ute på webben för läsning. I månadens blad kan ni läsa om diskriminering och om Tovas dag på leklandet Lekstan i Göteborg. Det är inte så trevlig läsning, men mycket viktigt att ta del av händelser som dessa – så att det inte händer andra!

Nyhetsbrevet finns i kunders postlåda inom kort.

Trevlig läsning!

Läs artikeln och månadens Passalblad här.