Relaterade länkar

3 January 2017

Januaris Passalblad finns nu att läsa!

Då har det nya året startat. Vid 00-slaget funderade du kanske på hur ditt nya år ska bli, vilka löften du kommer att kämpa för att hålla och vilka drömmar som kan bli verklighet.

2016 var ett skakigt år för LSS-världen och de människor i Sverige som är beroende av personlig assistans – många blev av med sitt beslut om rättigheten till assistans och ännu fler blev granskade av Försäkringskassan. Någon som kämpar för att uppehålla en god assistans är Kerstin. Kerstin sitter i styrelsen och driver Passal – samtidigt som hon är behov av personlig assistans för att ha ett fungerande liv. Här är hennes dröm om 2017 och om viljan att klara sig själv.

Från och med 1 februari måste du signera dina arbetade timmar med Bank-ID.

Passalbladet januari 2017.