29 September 2017

Passalbladen finns nu att läsa!

Hösten är här! Vi lägger sommaren bakom oss och blickar framåt. Nu kan du läsa Passals nyhetsbrev på webben. Ni hittar våra Passalblad för båda regioner här:

Passalbladen för Västra Sverige och Värmland.