9 October 2014

Passalblad för Oktober finns att läsa

Klicka på länken:

https://www.passal.se/om-passal/artiklar-och-nyhetsbrev/

Trevlig läsning!