Passal Västsverige Nyhetsbrev nov 2013 – 1 November 2013