Karlstadskontorets nya adress – 26 November 2014

Vi räknar med att flytta in i våra nya lokaler den 17 december. Adressen är:

Passal

Kasernhöjden 3 A

652 21  Karlstad