Inställd HLR och Brand – 6 May 2015

Morgondagens HLR-och brandutbildningar i Göteborg är inställda pga av att de som håller i kursen drabbats av sjukdom.