Informationskväll om anhörig- och brukarstöd den 18 mars – 9 January 2014

Göteborgs Stad arrangerar i samarbete med Bräcke Diakoni, Handikappföreningarna och föräldrastödsprojektet 16-25 en informationskväll om anhörig-och brukarstöd. Förhoppningsvis kan detta tilltala några av er, Passals kunder.

Vart kan jag som förälder eller anhörig få information om stöd och insatser för personer med funktions-nedsättning?

Vem kan jag prata med om min situation?

Vilket stöd kan jag få i kontakt med myndigheter?

Vad finns det för stöd att få i Göteborgs stad?

Det här är några av de frågor du kan få svar på då flera verksamheter och projekt som finns i Göteborg presenterar sig och berättar om anhörig- och brukarstöd som finns för barn, ungdomar och vuxna med en funktionsnedsättning.

Välkommen!

18 mars 2014 klockan 17-19 Medborgarkontoret vid Frölunda torg

Näverlursgatan 11 (Våning 2, ovanför Resecentrum) Medverkande verksamheter;

•Lots för barn med funktionsnedsättning

•Brukarstödscentrum HSO

•Anhörigstöd i Göteborg stad

•Föräldrastödsprojektet 16-25

•Projekt Personlig koordinator

•Projekt Delaktighet och stöd Vid frågor ring till Lots för barn med funktionsnedsättning, 031-367 98 08. Du som behöver teckenspråkstolk, kontakta Medborgarkontoret i Frölunda senast en vecka innan, 031-366 40 30.