13 March 2014

Göteborgs ergonomiutbildningar flyttas

Våra assistenter i Göteborg kommer nu att få sin ergonomiutbildning i en mer autentisk miljö där alla typer av hjälpmedel finns tillgängliga.

Momentum, som håller i dessa utbildningar, har inte tillgång till lokalerna alltid, därför har vi flyttat på vårens inplanerade Ergonomi-utbildningar. 31/3 har flyttats till 11/4 och den 4/6 har flyttats till 16/6. Adressen är Hjälpmedelscentralen Väst, Esperantoplatsen 5. Utbildningstiden är också förlängd så framöver kommer dagen vara 9-16, Momentum kommer att bjuda på kaffe och fika men assistenterna får ta med egen lunch eller äta ute. Det finns tillgång till kylskåp och microvågsugnar.