Ergonomiutbildningen i Gbg byter namn – 14 April 2014

För kännedom: Ergonomiutbildningen i Göteborg byter namn till Utbildning i förflyttningskunskap då Momentum, som håller i kursen, anser att det mer stämmer överens med kursens innehåll.