20 March 2015

21 mars Internationella downs syndrom-dagen

21 mars är det FN-dagen World Down Syndrome Day – Internationella Downs syndromdagen. Förra året var det över 1600 bilder som taggades på Instagram – i år slår vi det, eller hur?!