9 October 2013

Passal får R-licens

Passal är ett rekommenderat företag som medlem i R-företagen och har en R-licens på grundläggande nivå. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer, vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar samt att leva upp till en särskild etikpolicy.