Att arbeta som personlig assistent

Som personlig assistent är Du ett stöd för en annan människa. Ett stöd för att kompensera skillnaderna i livsvillkor människor emellan. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken kund man arbetar med. Grundläggande är att du så långt det går ska assistera kunden med det som behövs, för att hon eller han ska kunna leva det liv som hade varit möjligt utan funktionsnedsättning. Arbetet inbegriper allt som tillhör livet, både vardagssysslor och nöjen. Med dig som hjälpmedel ska de funktionshinder som kunden möter i sin omgivning minimeras.

Utmärkande för yrket är att du arbetar med en person och det är viktigt att du är lyhörd, inkännande och tycker om människor. Arbetet utförs där kunden befinner sig, i hemmet, på arbetsplatsen, på den dagliga verksamheten eller kanske på andra sidan jorden, om kunden är ute på en resa. Vi vill att det på Passal ska finnas en kultur med fokus på möjligheter.

Som assistent är du en oerhört betydelsefull person och det hoppas vi att du känner som anställd på Passal. Du erbjuds bland annat olika utbildningar, friskvård och gemensamma aktiviteter.

Vilka förmåner erbjuder vi våra assistenter?
Passal följer det kollektivavtal som är upprättat mellan Vårdföretagarna och Kommunal. Detta säkerställer bra anställningsvillkor för våra assistenter.

Passal har försäkringar som gäller om det skulle hända dig något under arbetet och för att du skall känna dig trygg i din anställning. Passal betalar in pensionspremier för alla anställda.