Personlig assistent

En personlig assistent gör det som man inte kan göra för att man har en funktionsnedsättning.

Assistenten ger individen en möjlighet att leva jämlikt och ta full del av samhället.

På Passal resursfyller vi våra assistenter med stöd/vägledning, utbildningar och förmåner för att assistenterna ska trivas på sitt arbete och göra ett bra arbete.