19 March 2019

Utbildning AKK/kognition Göteborg

Den 19 mars klockan 13-16 har vi nöjet att erbjuda en utbildning i AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) samt kognition. Vår kommunikationspedagog Jenny Persson redogör tillsammans med vår koordinator Maria Linné för grunderna. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med personer som har kognitiva svårigheter och/eller behöver stöd och hjälp i sin dagliga kommunikation. Vi belyser rätten till kommunikation och ger tips på hur man kan arbeta med bilder, appar, symboler med mera.  Passals kund Marika är den tredje kursledaren, hon berättar sin historia, vad AKK har betytt för henne.

Plats: Passals kontor Nya Varvet Göteborg

Anmälan sker till respektive koordinator.

Det krävs att minst 8 personer anmäler sig för att utbildningen ska bli av.

Det kommer senare att erbjudas en kurs i Tecken. En förutsättning för att deltaga på den är att man först går denna utbildning.