20 March 2018

Inställd - Teckenkurs nybörjare TAKK del 3

Kommunikation är viktigt på Passal. Därför erbjuder vi återigen våra assistenter en teckenkurs. Kursen är för dig som är nybörjare vad gäller TAKK – Tecken som Alternativ, Kompletterande Kommunikation.
Vid anmälan, som sker till respektive koordinator, är det viktigt att ha med sig att man ska kunna närvara samtliga fyra kurstillfällen. Kursen äger rum den 6/3, 13/3, 20/3, 27/3. Alltså fyra tisdagar i rad och klockslagen är 13:00-15:30. Välkomna!

Kursledare: Passals kommunikationspedagog Jenny Persson