27 November 2018

TAKK del 3

Kommunikation är viktigt på Passal. Därför erbjuder vi återigen våra assistenter en teckenkurs. Kursen är för dig som är nybörjare vad gäller TAKK – Tecken som Alternativ, Kompletterande Kommunikation.
Vid anmälan, som sker till respektive koordinator, är det viktigt att ha med sig att man ska kunna närvara samtliga fyra kurstillfällen. Kursen äger rum den  13/11, 20/11, 27/11, 7/12 . Klockslagen är 9.30-12.00. Välkomna!

Plats: Passals kontor i Karlstad

Kursledare: Passals kommunikationspedagog Jenny Persson