20 March 2019

Brandutbildning Göteborg

Plats: Passals kontor, Skeppet Ärans väg 19, Göteborg

Tid: 20 mars kl 9-12
Utbildare: Räddningstjänsten

Anmälan till respektive koordinator eller till David Henriksson vid arbete i vikariepoolen. Uppge ev allergier/intoleranser etc.
Vid anmälan är det av mycket stor vikt att man faktiskt närvarar på utbildning. Förhinder ska meddelas i god tid innan så att platsen kan erbjudas någon annan.

OBS! Förbered er gärna med frågor!

Övergripande innehåll:

-Teori, brandkunskap
-Tänkbara brandorsaker och konsekvenser
-Förebyggande brandskydd
-Teoretiskt utrymningsförfarande
-SBA information
-Praktisk användning av handbrandsläckare