25 April 2018

Arbetsledarutbildning med tema rekrytering

Andra delen i vår arbetsledarutbildning för kunder och ev anhöriga har temat rekrytering.

”Jag behöver en ny assistent”

Detta har Passals kunder erfarenhet av och står inför lite då och då. Nu kommer vi att ha en utbildning vad gäller rollen som kund och Passals roll i rekryteringsprocessen.

Vi går igenom vad som är viktigt när det skall anställas en ny assistent!

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen den 25 april

kl 13.00-16.00 samt kl 17.30-20.30 (man närvarar vid ett tillfälle)

Plats: Passal kontor, Kasernhöjden 3A, karlstad

Anmälan: Senaste den 20 april till din koordinator, eller via mail till info@passal.se eller via telefon till 010-707 78 00