12 September 2017

Utbildningen "Aktiv assistans" i Göteborg, delkurs 1 av 1

När: 12 september, klockan 13.00 – 16.00

Var: Vårt kontor i Göteborg, Skeppet Ärans väg 19

(Delkurs 2: 19 september, klockan 13.00 – 16.00, separat anmälan ska göras)

Målsättning med utbildningen: Ge deltagarna teoretiska och praktiska verktyg för att skapa en aktiv assistans tillsammans med sin arbetsledare.

Utdrag ur kursinnehåll: Vad säger insatsen personlig assistans om utformningen av assistansen? Hur skapar vi en aktiv assistans? Det salutogena förhållningssättet. Assistentens utmaningar

Anmälan: Kontakta din assistanskoordinator